Brown Family - White ChristmasCobb Family - White ChristmasDixon Family - White ChristmasDoyle Family - White ChristmasHernandez Family - White ChristmasHorelica Family - White ChristmasHoyles Family - White ChristmasVeliz Family - White ChristmasWorsham Family - White Christmas